Cash

Onze makelaar Immocash adviseert u voor uw financiering en uw verzekering.
Het financieringsonderzoek is 100% gratis, geniet ervan.
IMMOCASH is specialist voor:

- uw groeperingen van credits,
- uw hypotheek,
- uw verzekering.

Heeft u een onroerend goed project?
Je hebt te veel credits en te zware maandelijkse betalingen?
U betaalt teveel verzekering?

IMMOCASH biedt u de oplossing.

 

Waarom Immocash en niet mijn huidige bank?
Uw bank biedt u mogelijk een hypotheekaanbieding, maar Immocash is vergelijkbaar met andere banken en marktconforme tarieven.

 
Hoe krijgt het bedrijf Immocash betere voorstellen?
Wij beheren dagelijks vele aanvragen voor vastgoedleningen bij banken in de regio Nord-Pas de Calais.

Als hypotheekmakelaar en dankzij onze vele klanten vinden wij u de meest interessante oplossingen in de regio.

 

Waarom IMMOCASH vertrouwen?
- Vereenvoudigde procedures (vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst)
- Besparingen van duizenden euro's (met aantrekkelijkere tarieven dan uw bank)
- Tijdwinst (we presenteren het project aan de verschillende banken)
- Geen bank opgelegd
- Gratis studie
- Persoonlijk advies thuis (we bestuderen uw project thuis)

 

WILT U IMMOHASH UW REAL ESTATE PROJECT STUDEREN?
2 OPLOSSINGEN BIEDEN U ...
Gepersonaliseerde studie online
Wij voeren uw financieringsstudie gratis uit, we zullen u binnen 24 uur antwoorden, in de metropool Lille en heel Nord-Pas-de-Calais.
Door dit formulier in te vullen, machtigt u ons om rechtstreeks contact op te nemen met de banken om het best mogelijke voorstel voor uw project te verkrijgen.
Deze studie is gratis en vrijblijvend en in strikte overeenstemming met het bankgeheim.

Notre agence immobilère Immocash vous conseille pour votre financement et pour vos assurances.
L'étude de financement est 100% gratuite, profitez-en.
IMMOCASH est spécialiste pour:

- vos regroupements de crédits,
- votre prêt immobilier,
- vos assurances.

Vous avez un projet immobilier?
Vous avez trop de crédits et des mensualités trop lourdes?
Vous payez trop cher d'assurance?

IMMOCASH a la solution à vous proposer.

 

Pourquoi Immocash et pas ma banque actuelle?
Votre banque vous proposera peut-être une offre de prêt immobilier, mais Immocash compare avec les autres banques et les taux du marché.


Comment le cabinet Immocash obtient-il de meilleures propositions?
Nous gérons au quotidien de nombreuses demandes de prêts immobiliers avec les banques de la région Nord-Pas de Calais.

En tant que courtier en prêt immobilier et grâce à nos nombreux clients, nous vous trouvons des solutions les plus intéressantes de la région.

 

Pourquoi faire confiance à IMMOCASH?
- Des démarches simplifiées (dès la signature du compromis de vente)
- Des économies de milliers d'euros (avec des taux plus attractifs que votre banque)
- Gain de temps (nous présentons le projet aux différentes banques)
- Pas de banque imposée
- Étude gratuite
- Conseils personnalisés a domicile(nous étudions chez vous votre projet)

 

VOUS SOUHAITEZ QU'IMMOCASH ÉTUDIE VOTRE PROJET IMMOBILIER ?
2 SOLUTIONS S'OFFRENT À VOUS...
Etude personnalisée en ligne
Nous réalisons votre étude de financement gratuitement, nous vous répondons sous 24h, en Métropole lilloise et tout le Nord-Pas-de-Calais.
En remplissant ce formulaire, vous nous autorisez à contacter directement les banques afin de vous obtenir la meilleure proposition possible pour votre projet.
Cette étude est gratuite et sans aucune obligation et dans le strict respect du secret bancaire.